خصوصیات همیارمشاور

 

1- رازدار بودن: حفظ اسرار دیگران

2- خویشتن پذیری: یعنی آگاهی و پذیرش ویژگیها و خصایص خود،همانگونه که در فرد وجود دارد(ممکن است در دیگرا باشد یا نباشد)

3- عزت نفس: به معنی خود ارزشمندی یا تأیید و میزان ارزشی است که شخص برای خود قائل است(حد معقولی از عزت نفس برای زندگی اجتماعی مثبت ضروری است)

4- داشتن احساسات مثبت

5- ثبات عاطفی( دمدمی مزاج نبودن)

6- مسئولیت پذیری:(موظف دانستن خود به انجام امور محول شده و پذیرش مسئولیت رفتار خویش است).

7- جرأت ورزی: به معنی توانایی ابراز خود و نیازهای خود بدون تجاوز به حقوق دیگران

8- توانایی اجتماعی: به معنی توانایی و استعداد شخص در همکاری با دیگران و نیز مشارکت در فعالیتهای اجتماعی است.

9- انضباط و کنترل شخصی:به این معنی که شخص بتواند رفتارش را با هدف یا هدفهای خود منطبق سازد.

10- داشتن ظاهری مرتب و آراسته

/ 2 نظر / 47 بازدید
www.smseman.com

به دنبال راه حلی مناسب برای تبلیغات هستید.... * پنل رایگان * * رایگان ثبت نام کنید* * رایگان پنل بگیرید* www.smseman.com

تبادل لينک اتوماتيک

سايت تبادل لينک اتوماتيک براي افزايش بازديد شما... کاملا رايگان و تاثير گذار در افزايش بازديد...