'گزارش هفته مشاغل

1- بازدید دانش آموزان سال اول  از نمایشگاه هفته مشاغل در سالن شهید مقصودی

2- برپایی نمایشگاه صنایع دستی و روزنامه دیواری در خصوص معرفی مشاغل مختلف

3- برگزاری جشنواره غذا برای ایجاد شور و هیجان در دانش آموزان

4- بازدید از مدرسه کودکان استثنایی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با این کودکان و مشاغل مربوط به این حوضه

5- بازدید از کارخانه نوشابه شهرستان ایرانشهر

666456_hoomNGv3.jpg

/ 0 نظر / 217 بازدید