اصول اجرایی طرح همیارمشاور

الف) مشاور آموزشگاه( مجری طرح در آموزشگاه)

این طرح همانند سایر فعالیت ها زیر نظر مدیر آموزشگاه اجرا می گردد.در مدارسی که بیش از یک مشاور حضور دارد، یک نفر از مشاوران با رشته مشاوره یا روان شناسی که دارای تجربه و فعالیتهای مشاوره ای ، میزان مقبولیت و محبوبیت در بین دانش آموزان می باشد.

ب) تعداد همیار مشاوران آموزشگاه

در هر واحد آموزشی به ازای هر کلاس یک همیار مشاور انتخاب می شود.

ج) انتحاب و نحوه گزینش

پس از شناخت نسبی مشاور از دانش آموزان( پس از شروع سال تحصیلی)دانش آموزانی که از نظر ویژگی های روانی- اجتماعی شرایط مطلوب تری نسبت به سایر دانش آموزان داشته باشند توسط مشاور انتخاب و پس از گذراندن دوره آموزشی مربوط متناسب با سرفصلهای پیش بینی شده در طرح،به عنوان همیار مشاور فعالیت خود را آغاز نمایند.

(از آنجا که امکان جا به جایی، انصراف و یا انتقال برای دانش آموزان وجود دارد، پیشنهاد می شود برای هر کلاس دو نفر به عنوان «همیار مشاور»انتخاب شود).

د) آموزش

به منظور آماده سازی همیار مشاوران و مشاوران مجری طرح برای فعالیت در امور راهنمایی و مشاوره یک دوره آموزشی در نظر گرفته شده است.

ح) نقش کارشناسی مشاوره و هسته های مشاوره

به منظور حسن اجرای طرح، کارشناسی مشاوره و هسته های مشاوره ضمن تمهید مقدمات لازم بر کلیه مراحل طرح نظارت دقیق را اعمل می نمایند.

و) سرفصل های آموزشی

به منظور وحدت رویه سرفصلهای زیر مورد تاکید است:

1- اصول اخلاقی و علمی در راهنمایی و مشاوره( رازداری، همدلی، و....)

2- شیوه های ارتباطی مؤثر و اثر بخش

3- حرمت و اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت روان

4- شیوه های حل مساله ، تفکر منطقی، تصمیم گیری

5- نحوه تشخیص و بررسی مشکلات و نقش مشاوران(تأکید بر نقش همدلی، پرهیز از نصیحت و افراط و تفریط، تأکید بر نقش الگویی و غیر مستقیم).

6- توجه به ویژگیهای دوره نوجوانی و جوانی

7- استفاده از آیات قرآن و احادیث در خصوص توبه و بخشش خداوند نسبت به تقصیرات و گناهان و قرب و منزلت توبه کاران.

/ 0 نظر / 22 بازدید