30 درس برای موفقیت

 •   1) خصوصیات افراد دنباله رورا بشناسید .
 • 2)خود را از دنباله روی آزاد کنید.
 • 3)موقعیت زندگی خود را ارزیابی کنید .
 • 4)نگذارید دیگران شمارا اسیر خواسته های خود کنند .
 • 5)با افراد ممتاز معاشرت کنید.
 • 6)مواظب شغل خود باشید .
 • 7)خودتان ،خود را قربانی نکنید .
 • 8)قوی باشید .
 • 9)باترس مقابله کنید .
 • 10)هیچ کس را بالاتر از خودقرار ندهید .
 • 11)احترم دیگران را برای خود جلب کنید .
 • 12 ) از گذشته درس بگیرید .
 • 13) نگذارید افرادی شمارا به خاطر گذشته تان به بازی بگیرند .
 • 14)به آینده امیدوار باشید .
 • 15 )همرنگ جماعت نشوید بپذیرید که تنها هستید .
 • 16)موفقیتهایتان را به رخ دیگران نکشید .
 • 17)سفره دل خود را برای همه باز نکنید .
 • 18)به گفتار واعمال خود بیندیشید .
 • 19)انتظار نداشته باشید دیگران شما را درک کنند .
 • 20) دیگران را همانطور که هستند بپذیرید .
 • 21) توقع خود را از دیگران محدود کنید .
 • 22) از افراد منفی باف فاصله بگیرید .
 • 23) از گزافه گویی بپرهیزید .
 • 24)دیگران را مقصر ندانید .
 • 25 ) رفتار درست را به دیگران بیاموزید .
 • 26) در هر موقعیتی خود را زنده و خلاق نگه دارید .
 • 27) قدر وارزش خود رابدانید .
 • 28) سازنده وثمر بخش باید .
 • 29)به آرامش درونی وشادمانی دست یابید .
 • 30) بدانید برای آنکه شاهد موفقیت باشید هیچ گاه دیر نیست

                      منبع: کتاب آخرین راز شاد زیستن (اندرو متیوس)

/ 0 نظر / 316 بازدید