برگزاری نمایشگاه در دبیرستان بافت بلوچ و سخنرانی سرگروه محترم مشاوره

برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته  معرفی مشاغل در دبیرستان بافت بلوچ و سخنرانی و بازدید  سرگروه محترم مشاوره از نمایشگاه 

/ 0 نظر / 44 بازدید