آگاهی بخشی در رابطه با اورژانس اجتماعی

دعوت از خانم گردهانی مشاور اداره بهزیستی شهرستان ایرانشهر جهت سخنرانی به منظور آگاهی بخشی به دانش آموزان در رابطه با اورژانس اجتماعی و خدمات حمایتی که بهزیستی می تواند برای موارد خاص انجام دهد.

/ 0 نظر / 43 بازدید