پیام مشاور آموزشگاه فاطمیه شاهد

سه چیز در زندگی هرگز نباید از بین بروند:

آرامش- امید - صداقت

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند:

زمان - گفتار - موقعیت

سه چیز در زندگی پایدار نیستتند:

رویاها - موفقیت ها - شانس

سه چیز انسانها را می سازد:

کار سخت - صمیمیت - تعهد

سه چیز در زندگی انسان بسیار ارزشمند است:

ایمان - اعتماد به نفس - دوستان

تباهی زندگی انسان بر سه اصل است :

حسرت دیروز - اتلاف امروز - ترس از فردا

خوشبختی زندگی انسان بر سه اصل است :

تجربه از دیروز - استفاده از امروز - امید به فردا

/ 1 نظر / 27 بازدید
محب ولایت

بسـ‗_‗م الله الرحمـ‗_‗ن الرحیـ‗_‗م الحـ‗_‗مد لله رب العـ‗_‗المین اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم سـ‗_‗لام علـ‗_‗یکم ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند: لا یعابُ المَرْءُ بِتَاخیرِ حَقِْهِ اِنَْمَا یعابُ مَنْ اَخَذَ ما لَیسَ لَهُ. برای انسان عیب نیست كه حقش تاخیر افتد، عیب آن است كه چیزی را كه حقش نیست بگیرد. الامالی، جلد 1، صفحه 76