همیار مشاور کیست؟

همیار مشاور، دانش آموزی است که متناسب با ضوابط، از بین دانشآموزان یک کلاس، انتخاب شده و پس از گذراندن دوره ی آموزشی مربوط، با مشاور مدرسههمکاری کرده و بر اساس شرح وظایف خود به ارایه خدمات راهنمایی و حمایتی به همسالانشمی پردازد.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید